Редовна седница на Комитетот за туризам при Владата на Република Македонија

Скопје, 28 октомври

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Комитетот за туризам при Владата на Република Македонија, денеска (петок, 28.10.2011 година) ќе одржи редовна седница.

Седницата ќе се одржи во Владата на Република Македонија, Билатерална сала.

 

Време на почеток на седницата е 14:30 часот.

 

Покануваме Ваша екипа да го проследи настанот.